RR Customs Tire & Rubber Cleaner 5L

RR Customs Tire & Rubber Cleaner 5L


  • RR Customs Car Wash Tire & Rubber Cleaner 5L - Preparat do mycia opon, gumy
Cena89.90 zł
Dostawa od 15.00 zł
ProducentRR Customs
Status Niedostępny
produkt do mycia opon, gumowych dywaników

RRC CAR WASH TIRE & RUBBER CLEANER to głęboko penetrujący środek zasadowy dedykowany do mycia gum (opony, gumowe dywaniki itp.). Perfekcyjnie doczyszcza opony oraz elementy gumowe samochodu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej, unikalnej formuły preparat działa natychmiastowo. Separuje cząsteczki brudu, ułatwiając ich usunięcie bez szorowania. Pozostawia powierzchnię odtłuszczoną i przygotowaną do aplikacji dressingu. Idealnie sprawdzi się w parze z RRC Tire Dressing. Środek bezpieczny dla felg oryginalnie lakierowanych.

Jak używać:
Spryskać wybraną powierzchnię za pomocą załączonego triggera.
Odczekać ok. 1-2 minuty.
Zmyć wodą przy pomocy myjki ciśnieniowej.
W razie potrzeby powtórzyć powyższe czynności.
Przy bardzo mocnych zabrudzeniach wyczyścić mechanicznie szczoteczką.
Nie stosować na felgi nielakierowane, chromowane i polerowane.

Przeznaczenie:
Czyszczenie opon i elementów gumowych.

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.
 

Uwaga!
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Stosować na chłodne powierzchnie unikając promieni słonecznych.
Chroń przed słońcem i wysoką temperaturą.
Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu.
Nie dopuścić do kontaktu z felgami nielakierowanymi, chromowanymi i polerowanymi.
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
Przechowywać pod zamknięciem.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zawiera: Wodorotlenek sodu, wersenian czterosodowy
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.
Skład: <5%: niejonowe środki powierzchniowo-czynne; <5%: EDTA i jego sole
Środki powierzchniowo czynne użyte w preparacie zostały zaklasyfikowane jako łatwo biodegradowalne.

scroll up