REGULAMIN PROGRAMU RABATOWO-LOJALNO艢CIOWEGO CLUB C4C

1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1.1. Organizatorem Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego jest "CLINIC 4CAR-STUDIO AUTO KOSMETYKI" SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 z siedzib膮 w 艁odzi (adres siedziby i adres do dor臋cze艅: ul. Ogrodowa 62, 91-071 艁贸d藕); wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000595162; s膮d rejestrowy, w kt贸rym przechowywana jest dokumentacja sp贸艂ki: S膮d Rejonowy dla 艁odzi 鈥 艢r贸dmie艣cia w 艁odzi, XX Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego; kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci: 180 000,00 z艂; NIP: 7262658603; REGON: 363411012, adres poczty elektronicznej: biuro@clinic4car.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 733-551-222.

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi膮zku z realizacj膮 niniejszego Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane s膮 w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w pkt 5 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych w zakresie niezb臋dnym do skorzystania z Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci uczestnictwa w Programie Rabatowo-Lojalno艣ciowym.

1.3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie ma regulamin Sklepu Internetowego Organizatora, dost臋pny pod adresem internetowym: https://clinic4car.pl/regulamin

2. DEFINICJE:

2.1. Okre艣lenie u偶yte w niniejszym Regulaminie oznaczaj膮:聽

2.1.1. UCZESTNIK, KLIENT 鈥 (1) osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 鈥 kt贸ra zamierza uczestniczy膰 lub uczestniczy w Programie Rabatowo-Lojalno艣ciowym i spe艂nia warunki okre艣lone w pkt. 3 Regulaminu.

2.1.2. KODEKS CYWILNY 鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.3. KONTO KLIENTA 鈥 Us艂uga Elektroniczna, oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em podanym przez Us艂ugobiorc臋 zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Us艂ugodawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane podane przez Us艂ugobiorc臋 oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie Internetowym.

2.1.4. ORGANIZATOR 鈥 "CLINIC 4CAR-STUDIO AUTO KOSMETYKI" SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 z siedzib膮 w 艁odzi (adres siedziby i adres do dor臋cze艅: ul. Ogrodowa 62, 91-071 艁贸d藕); wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000595162; s膮d rejestrowy, w kt贸rym przechowywana jest dokumentacja sp贸艂ki: S膮d Rejonowy dla 艁odzi 鈥 艢r贸dmie艣cia w 艁odzi, XX Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego; kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci: 180 000,00 z艂; NIP: 7262658603; REGON: 363411012, adres poczty elektronicznej: biuro@clinic4car.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 733-551-222.

2.1.5. PROGRAM RABATOWO-LOJALNO艢CIOWY, CLUB C4C 鈥 program rabatowo-lojalno艣ciowy organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.1.6. PUNKTY - punkty przyznawane Uczestnikowi Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego za zakupy w Sklepie Internetowym Organizatora.聽

2.1.7. REGULAMIN 鈥 niniejszy regulamin Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego.

2.1.8. SKLEP INTERNETOWY 鈥 sklep internetowy Organizatora dost臋pny pod adresem: https://clinic4car.pl.

2.1.9. SKLEP STACJONARNY 鈥 sklep stacjonarny Organizatora dost臋pny pod adresem: ul. Ogrodowa 62,91-071 艁贸d藕.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE RABATOWO-LOJALNO艢CIOWYM

3.1. Uczestnikiem Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego mo偶e by膰 Klient, kt贸ry zarejestrowa艂 si臋 jako cz艂onek Club C4C -w Sklepie Internetowym.聽 Dodatkowo, w zakresie Punkt贸w, o kt贸rych mowa w pkt. 4 konieczne jest posiadanie zarejestrowane Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Udzia艂 w Programie Rabatowo-Lojalno艣ciowym jest dobrowolny.

3.2. Klient obowi膮zany jest do korzystania z Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego zgodnie z jego za艂o偶eniami i przeznaczeniem, w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych oraz praw autorskich i w艂asno艣ci intelektualnej Organizatora, jak i os贸b trzecich.

3.3. Do ustalania poziom贸w, o kt贸rych mowa w pkt 5.1.2., jak r贸wnie偶 do obliczania Punkt贸w, o kt贸rych mowa pkt. 4.1.1., brane s膮 pod uwag臋 warto艣ci produkt贸w wchodz膮cych w sk艂ad w艂a艣ciwych Um贸w Sprzeda偶y; nie s膮 brane pod uwag臋 koszty dostawy produkt贸w.

4. WARUNKI PROGRAMU RABATOWO-LOJALNO艢CIOWEGO.聽

WARUNKI PRZYZNAWANIA PUNKT脫W

4.1. Sprzedawca przyznaje Uczestnikowi Punkty za zawieranie um贸w sprzeda偶y (dokonywanie zakup贸w) w Sklepie Internetowym, wed艂ug nast臋puj膮cego przelicznika:

4.1.1. ka偶de wydane 100 z艂 鈥 10 Punkt贸w.

4.1.1.1. Przyznanie punkt贸w nast臋puje w chwili dostarczenia Uczestnikowi produktu lub produkt贸w obj臋tych premiowanym Zam贸wieniem.

4.2. Zam贸wienia, na podstawie kt贸rych Uczestnik traci prawo do Punkt贸w w ramach Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego, to:

4.2.1. z艂o偶one poza Kontem Klienta.

4.2.2. w stosunku do kt贸rych Uczestnik odst膮pi艂 od umowy lub z innego umowa sprzeda偶y przesta艂a obowi膮zywa膰 ci膮gu nie wi臋cej ni偶 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta produktu obj臋tego Zam贸wieniem.

4.3. Uczestnik mo偶e wykorzysta膰 Punkty poprzez ich wymian臋 na warto艣膰, o kt贸r膮 zostanie obni偶ona warto艣膰 Zam贸wienia zgodnie z przelicznikiem 100 punkt贸w = 10 z艂.

4.4. Punkty zgromadzone przez Uczestnika mog膮 zosta膰 przez niego wykorzystane w ci膮gu 365 dni od dnia przyznania mu danych Punkt贸w.

4.5. Punkty nie s膮 wymienialne na 偶aden prawny 艣rodek p艂atniczy czy te偶 ekwiwalent pieni臋偶ny.

4.6. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu produktu zakupionego z wykorzystaniem Punkt贸w (odst膮pienia od umowy), Sprzedawca dokonuje zwrotu wykorzystanych Punkt贸w na Konto Klienta.

4.7. Uczestnik mo偶e 艂膮czy膰 w ramach jednej umowy sprzeda偶y uregulowan膮 w niniejszym pkt. 4 mo偶liwo艣膰 otrzymania Punkt贸w i mo偶liwo艣膰 wymiany Punkt贸w na obni偶k臋 ceny Zam贸wienia, z upustami cenowymi uregulowanymi w pkt. 5. Jednak偶e, w przypadku transakcji, w ramach kt贸rej Klient realizuje upust cenowy z zebranych Punkt贸w, Klientowi nie przys艂uguj膮 Punkty za t臋 transakcj臋.聽

5. WARUNKI PROGRAMU RABATOWO-LOJALNO艢CIOWEGO.聽

WARUNKI PRZYZNAWANIA RABAT脫W

5.1. Sprzedawca przyznaje Uczestnikowi upust cenowy z tytu艂u dokonania przez Uczestnika 艂膮cznych zakup贸w o okre艣lonej warto艣ci (poziom贸w zakupowych).聽

5.1.1. Do ustalania poziom贸w, o kt贸rych mowa w pkt 5.1.2. brane s膮 pod uwag臋 umowy sprzeda偶y zawarte przez Uczestnika jako kupuj膮cego ze Sprzedawc膮, zar贸wno w Sklepie Internetowym, od dnia zarejestrowania si臋 przez Uczestnika w Club C4C.聽

5.1.2. Sprzedawca przyznaje Uczestnikowi nast臋puj膮ce upusty cenowe z tytu艂u osi膮gni臋cia przez Uczestnika nast臋puj膮cych poziom贸w zakupowych:

5.1.2.1. za 艂膮czne zakupy o warto艣ci co najmniej 2000 z艂 brutto Sprzedawca udziela Uczestnikowi upustu cenowego聽

w wysoko艣ci 10% warto艣ci ka偶dych nast臋pnych zakup贸w w Sklepie Internetowym i w Sklepie Stacjonarnym.

5.1.2.2. za 艂膮czne zakupy o warto艣ci co najmniej 5000 z艂 brutto Sprzedawca udziela Uczestnikowi upustu cenowego聽

w wysoko艣ci 12% warto艣ci ka偶dych nast臋pnych zakup贸w w Sklepie Internetowym i w Sklepie Stacjonarnym.

5.1.2.3. za 艂膮czne zakupy o warto艣ci co najmniej 10000 z艂 brutto Sprzedawca udziela Uczestnikowi upustu cenowego聽

w wysoko艣ci 15% warto艣ci ka偶dych nast臋pnych zakup贸w w Sklepie Internetowym i w Sklepie Stacjonarnym.

5.2. Uczestnik mo偶e 艂膮czy膰 w ramach jednej umowy sprzeda偶y upusty cenowe uregulowane w niniejszym pkt. 5. ze mo偶liwo艣ci膮 otrzymania Punkt贸w i mo偶liwo艣ci膮 wymiany Punkt贸w na obni偶k臋 ceny Zam贸wienia o kt贸rej mowa w pkt. 4.3.聽

6. ZAKO艃CZENIE PROGRAMU RABATOWO-LOJALNO艢CIOWEGO

6.1. Sprzedawca mo偶e podj膮膰 decyzj臋 o zako艅czeniu Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego w dowolnym momencie,聽

z zastrze偶eniem, 偶e:

6.1.1. poinformuje on Uczestnik贸w o zamiarze zako艅czenia Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego ze stosownym wyprzedzeniem, nie kr贸tszym jednak ni偶 30 dni przed planowanym zako艅czeniem dzia艂ania Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego,

6.1.2. przekazania informacji, o kt贸rej mowa w punkcie 6.1.1. Regulaminu nast膮pi na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazanej w Koncie Klienta lub, odpowiednio, przy rejestracji w Club C4C Sklepie internetowym oraz poprzez opublikowanie komunikatu na stronie Sklepu Internetowego.

6.2. W przypadku zako艅czenia prowadzenia Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego, niewykorzystane Punkty, o kt贸rych mowa w Rozdziale 4. Regulaminu pozostaj膮 wa偶ne i mog膮 zosta膰 przez Klienta wykorzystane w terminie wskazanym w pkt. 4.4.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi膮zku z realizacj膮 postanowie艅 niniejszego Regulaminu jest Producent (dalej: 鈥濧dministrator鈥). Dane osobowe przetwarzane s膮 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa,聽

w szczeg贸lno艣ci zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) 鈥 zwane dalej 鈥濺ODO鈥 lub 鈥濺ozporz膮dzenie RODO鈥.聽

7.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezb臋dnych do skorzystania z Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci skorzystania z niego.聽

Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci jest odpowiedzialny i zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane聽 w聽 spos贸b聽 zapewniaj膮cy聽 odpowiednie聽 bezpiecze艅stwo聽 danych聽 osobowych,聽 w聽 tym聽 ochron臋聽 przed niedozwolonym聽 lub聽 niezgodnym聽 z聽 prawem聽 przetwarzaniem聽 oraz聽 przypadkow膮聽 utrat膮,聽 zniszczeniem聽 lub uszkodzeniem, za pomoc膮 odpowiednich 艣rodk贸w technicznych lub organizacyjnych. Uwzgl臋dniaj膮c charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych o r贸偶nym prawdopodobie艅stwie i wadze zagro偶enia, Administrator wdra偶a odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa艂o si臋 zgodnie z Rozporz膮dzeniem RODO i aby m贸c to wykaza膰. 艢rodki te s膮 w razie potrzeby poddawane przegl膮dom i uaktualniane. Administrator stosuje 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.

7.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy 鈥 i w takim zakresie, w jakim 鈥 spe艂niony jest co najmniej jeden z poni偶szych warunk贸w: (1) osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w; (2) przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest dzieckiem.

7.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka偶dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powy偶ej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestnik贸w Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego przez Administratora s膮 wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu 鈥 w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.聽

7.5. Administrator mo偶e przetwarza膰 dane osobowe w nast臋puj膮cych celach, na nast臋puj膮cych podstawach i przez nast臋puj膮cy okres:聽

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego przez Organizatora lub podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed podj臋ciem udzia艂u w Programie Rabatowo-Lojalno艣ciowym

Artyku艂 6 ust. 1 lit. b) Rozporz膮dzenia RODO (wykonanie umowy) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do realizacji za艂o偶e艅 Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego przez Organizatora

Dane s膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do wykonania, rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia w inny spos贸b umowy uczestnictwa w Programie Rabatowo-Lojalno艣ciowym.

Marketing bezpo艣redni

Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora 鈥 polegaj膮cych na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz jego dzia艂alno艣ci

Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 Administratora w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata

Administrator nie mo偶e przetwarza膰 danych w celu marketingu bezpo艣redniego w przypadku wyra偶enia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.

Marketing

Artyku艂 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO (zgoda) 鈥 osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane s膮 do momentu wycofania zgody przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮 na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze艅, jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora w zwi膮zku z Programem Rabatowo-Lojalno艣ciowym

Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora 鈥 polegaj膮cych na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora

Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 wobec Administratora wynosi sze艣膰 lat).

7.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z us艂ug podmiot贸w zewn臋trznych. Administrator korzysta wy艂膮cznie z us艂ug takich podmiot贸w przetwarzaj膮cych, kt贸rzy zapewniaj膮 wystarczaj膮ce gwarancje wdro偶enia odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe艂nia艂o wymogi Rozporz膮dzenia RODO i chroni艂o prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮. Administrator przekazuje dane wy艂膮cznie wtedy, gdy jest to niezb臋dne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb臋dnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klient贸w mog膮 by膰 przekazywane nast臋puj膮cym odbiorcom lub kategoriom odbiorc贸w:聽聽

7.6.1. dostawcy us艂ug zaopatruj膮cy Administratora w rozwi膮zania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo偶liwiaj膮ce Administratorowi prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego (w szczeg贸lno艣ci dostawcy oprogramowania do zarz膮dzania firm膮 i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) 鈥 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.

7.6.2. dostawcy us艂ug ksi臋gowych, prawnych i doradczych zapewniaj膮cy Administratorowi wsparcie ksi臋gowe, prawne lub doradcze (w szczeg贸lno艣ci biuro ksi臋gowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) 鈥 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.聽

7.7. Ka偶dej osobie przys艂uguje prawo do kontroli przetwarzania danych, kt贸re jej dotycz膮, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zw艂aszcza prawo do: 偶膮dania uzupe艂nienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta艂ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni臋cia, je偶eli s膮 one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta艂y zebrane z naruszeniem ustawy albo s膮 ju偶 zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane.

7.7.1. Prawo dost臋pu, sprostowania, ograniczenia, usuni臋cia lub przenoszenia 鈥 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg贸艂owe warunki wykonywania wskazanych wy偶ej praw wskazane s膮 w art. 15-21 Rozporz膮dzenia RODO.聽

7.7.2. Prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie 鈥 osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 przez Administratora na podstawie wyra偶onej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO), to ma ona prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

7.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos贸b i trybie okre艣lonym w przepisach Rozporz膮dzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.聽

7.7.4. Prawo do sprzeciwu 鈥 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw 鈥 z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepis贸w. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju偶 przetwarza膰 tych danych osobowych, chyba 偶e wyka偶e on istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interes贸w, praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.

7.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpo艣redniego 鈥 je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi膮zane z takim marketingiem bezpo艣rednim.

7.7.6. W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu mo偶na kontaktowa膰 si臋 z Administratorem poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci pisemnie lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres Administratora wskazany na wst臋pie Regulaminu.

8. WARUNKI REZYGNACJI Z PROGRAMU RABATOWO-LOJALNO艢CIOWEGO

8.1. Klient mo偶e w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny zrezygnowa膰 z uczestnictwa w Programie Rabatowo-Lojalno艣ciowego poprzez nades艂anie stosownego o艣wiadczenia do Organizatora, na przyk艂ad pisemnie pod adres: ul. Ogrodowa 62, 91-071 艁贸d藕, adres poczty elektronicznej: biuro@clinic4car.pl. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie Rabatowo-Lojalno艣ciowym, nast膮pi niezw艂ocznie po otrzymaniu o艣wiadczenia od Klienta.

9. POST臉POWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Reklamacje zwi膮zane z Programem Rabatowo-Lojalno艣ciowym Klient mo偶e sk艂ada膰 na przyk艂ad na adres ul. Ogrodowa 62, 91-071 艁贸d藕 lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej biuro@clinic4car.pl.

9.2. Zaleca si臋 podanie w opisie reklamacji jak najwi臋cej informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz danych kontaktowych 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

9.3. Ustosunkowanie si臋 do reklamacji przez Organizatora nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia reklamacji.

10. POSTANOWIENIA KO艃COWE

10.1. Program Rabatowo-Lojalno艣ciowy prowadzony jest w j臋zyku polskim, a prawem w艂a艣ciwym dla Programu Rabatowo-Lojalno艣ciowego jest prawo polskie.

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn, to jest: zmiany przepis贸w prawa w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wi膮偶e Klienta, je偶eli zosta艂y zachowane wymagania okre艣lone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient zosta艂 prawid艂owo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia艂 uczestnictwa w Programie Lojalno艣ciowym w terminie 15 dni od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowa艂a wprowadzeniem jakichkolwiek op艂at Klient ma prawo odst膮pienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wp艂ywu na ju偶 przyznane benefity.聽

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne w艂a艣ciwe przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa polskiego.

Produkt wyprzedany

Zostaw nam sw贸j e-mail, a my damy Ci zna膰 jak tylko produkt b臋dzie ponownie dost臋pny

Hmm... Z jakiego艣 powodu nie uda艂o nam si臋 zapisa膰 Twojego adresu, spr贸buj prosz臋 jeszcze raz

Jeste艣my w kontakcie

Zapisali艣my Tw贸j adres. Damy zna膰 jak tylko produkt b臋dzie dost臋pny. Do us艂yszenia!