RR Customs Wipe Out 1L

RR Customs Wipe Out 1L


  • RR Customs Car Wash Wipe Out 1L - odtłuszczacz, inspekcja lakieru
Cena43.00 zł
W promocji32.25 zł
Najniższa
cena z 30 dni
32.25 zł
Dostawa od 15.00 zł
ProducentRR Customs
Status Niedostępny
produkt do inspekcji lakieru

RRC CAR WASH WIPE OUT to specjalistyczny płyn do finalnej inspekcji lakieru. Dokładnie usuwa pozostałości pasty polerskiej, a także resztki kleju z taśm maskujących. Pozostawia powierzchnię lakieru dokładnie oczyszczoną, jałową i odtłuszczoną. Przygotowaną pod aplikację wosku oraz powłok ochronnych. Idealnie sprawdzi się przed użyciem RRC Quick Detailer. Szybko odparowuje, nie pozostawia smug. Do zastosowania tylko i wyłącznie na lakierowanych powierzchniach, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz auta.

Jak używać:
Niewielką ilość preparatu nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą dozownika z odległości ok 15cm lub przy pomocy ręcznika z mikrofibry.
Przetrzeć dokładnie spryskaną powierzchnię za pomocą ściereczki z mikrofibry.
W razie potrzeby powtórzyć wymienione czynności.

Przeznaczenie:
Dokładne oczyszczanie powierzchni lakierowanych.

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO.

Uwaga!
Przed użyciem obowiązkowo sprawdź działanie produktu w mało widocznym miejscu.
Stosować na chłodne powierzchnie unikając promieni słonecznych
Po wcześniej wykonanych pracach polerskich, lakier powinien „ostygnąć” do temperatury pokojowej.
Chroń przed słońcem iwysoką temperaturą.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenia: Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Środki ostrożności:
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.Nie palić.
Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować wyłącznie na zewnątrz, lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników, zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.
Zawiera: Propan-2-ol, 1-metoksypropan-2-ol

scroll up