RR Customs Wipe Out 5L

RR Customs Wipe Out 5L


  • RR Customs Car Wash Wipe Out 5L - odtłuszczacz, inspekcja lakieru
Cena156.00 zł
W promocji124.80 zł
Dostawa od 15.00 zł
ProducentRR Customs
Status Niedostępny
produkt do inspekcji lakieru

RRC CAR WASH WIPE OUT to specjalistyczny płyn do finalnej inspekcji lakieru. Dokładnie usuwa pozostałości pasty polerskiej, a także resztki kleju z taśm maskujących. Pozostawia powierzchnię lakieru dokładnie oczyszczoną, jałową i odtłuszczoną. Przygotowaną pod aplikację wosku oraz powłok ochronnych. Idealnie sprawdzi się przed użyciem RRC Quick Detailer. Szybko odparowuje, nie pozostawia smug. Do zastosowania tylko i wyłącznie na lakierowanych powierzchniach, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz auta.

Jak używać:
Niewielką ilość preparatu nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą dozownika z odległości ok 15cm lub przy pomocy ręcznika z mikrofibry.
Przetrzeć dokładnie spryskaną powierzchnię za pomocą ściereczki z mikrofibry.
W razie potrzeby powtórzyć wymienione czynności.

Przeznaczenie:
Dokładne oczyszczanie powierzchni lakierowanych.

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO.

Uwaga!
Przed użyciem obowiązkowo sprawdź działanie produktu w mało widocznym miejscu.
Stosować na chłodne powierzchnie unikając promieni słonecznych
Po wcześniej wykonanych pracach polerskich, lakier powinien „ostygnąć” do temperatury pokojowej.
Chroń przed słońcem iwysoką temperaturą.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenia: Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Środki ostrożności:
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.Nie palić.
Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować wyłącznie na zewnątrz, lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników, zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.
Zawiera: Propan-2-ol, 1-metoksypropan-2-ol

scroll up